snímek vytištěné metodiky

Metodika plánování
veřejných prostranství
malých obcí

je ke stažení zdarma po vyplnění minidotazníku, který nám pomáhá zjistit, kdo projevuje o problematiku zájem. Na emailovou adresu Vám s odstupem času odešleme krátký formulář na sběr zpětné vazby k metodice.

Nejen ve městech, ale i v malých obcích hrají veřejná prostranství nezastupitelnou roli – jsou místem setkávání různých skupin lidí a nabízí místním i návštěvníkům různé možnosti trávení volného času.

Vedení malých obcí, jež nejsou obcí s rozšířenou působností, však často nemají dostatečné odborné ani personální kapacity na řešení obecních veřejných prostranství. Proto je metodika určena právě jim. Provede je procesem plánování proměny veřejných prostranství a pomůže jim se v této problematice zorientovat pro následné jednání s odborníky i úřady. Výstupem v metodice popsaného procesu je kvalitní zadání pro studii veřejného prostranství, které zohledňuje jeho prostorovou, resp. architektonickou, i společenskou složku.

Metodika není jen návodem, jak přistoupit k proměně veřejných prostranství, ale také obsahuje soubor nástrojů, které pomohou představitelům obcí stát se informovanými rozhodovateli a rovnocennými partnery v dialogu s nezastupitelnými odborníky.

Prosíme, vložte emailovou adresu, ať vám můžeme za nějaký čas zaslat dotazník pro zpětnou vazbu.
Vyberte alespoň jednu pozici.
Zadejte platné telefonní číslo

Za podpory:

Certifikoval:

Zpracoval:

UCEEB ČVUTR